Piëteitsvolle verzorging

Wanneer de verzorging van een dierbare door Den Hartog Overledenenzorg wordt gedaan, komen twee mensen van ons team hier zorg over dragen. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de wensen van de familie/naasten. Zo is het mogelijk voor de familie en/of naasten om te helpen met het verzorgen, of als dat misschien nog net te heftig is, is het eveneens geen probleem dat de familie er ‘gewoon’ bij blijft om hun geliefde niet alleen bij vreemden te laten. En als dan blijkt dat er toch wel een behoefte is om mee te helpen, zullen wij daar ook op inspelen, door bijvoorbeeld te vragen of diegenen toch willen helpen met het aankleden.

Gedurende een verzorging met familie zullen wij al de te verrichte handelingen duidelijk aangeven, en waar nodig uitleggen. Als mensen helpen met de verzorging, leggen wij ook duidelijk uit hoe de handeling het beste uitgevoerd kan worden, zodat het helpen niet te zwaar wordt.

Sluiten